top of page
24 Grönsakskassar (uppdelad betalning)

24 Grönsakskassar (uppdelad betalning)

0,00 krPris

Uppdelad betalning:

-- Första betalningen sker vid köp av produkten

-- Andra betalningen sker den 31:e juli 2021

 

** Vänligen läs dessa åtaganden innan du betalar**

 

Åtagande från Birgittas trädgård

Birgittas trädgård förbinder sig att odla varierade ekologiska säsongsgrönsaker som skördas och levereras av oss till utlämningsplatser, dessa är:


- Nyköping Nicolaiskolans parkering onsdagar kl. 17:30-18:15

- Hellmanska Gården, utanför bagariet, torsdagar kl. 11-18 samtidigt som Bondens nära

 

Skördesäsongen omfattar 24 utlämningar veckovis med start vecka 22 (första utläminingen på onsdag den 2:a juni) och sista utlämning vecka 45 (sista utläminingen på onsdag den 10:e november). Du får alltså en grönsakskasse varje vecka under vecka 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 och 45. Varje kasse innehåller 8-12 olika grönsaker.


Grönsaksodling är ett vågspel som ibland ger mer och ibland lite mindre än planerat. Som andelsägare får du del av det överflöd som vi kan producera under bra år men du är också med och stöder oss under de tuffa åren. Vi odlar ekologiska grönsaker och då blir det ibland lite mer insekter som kalasar på grönsakerna. Det tycker vi är helt ok och hoppas att du också har förståelse för det. Dessa brasklappar till trots så är vi väldigt stolta över att kunna åta oss att leverera färska, nyttiga och helt unika ekologiska grönsaker som du inte kan köpa någon annan stans!

Åtagande från andelsägaren:


Andelsägaren förbinder sig att betala hela summan för sin andel, i sin helhet eller uppdelat enligt personligt avtal med Birgittas trädgård.

Priset inkluderar moms på livsmedel med 12%.

Andelsägaren ansvarar för att hämta sin andel på utlämningsplatsen vid tidpunkten som anges av Birgittas trädgård.

Avsluta prenumeration:

Du har ångerrätt 14 dagar efter dagen du betalade för din andel. Om du ångrar dig inom 14 dagar kommer vi att betala tillbaka hela avgiften. I regel godkänner vi inte att du avslutar prenumerationen efter denna period av ångerrätt. Men om du absolut inte klarar av att äta alla nyttiga grönsaker, kontakta då oss för att diskutera anledningarna till detta så att vi kan hitta en lösning.

 

** Om du vill ha uppehåll under juli då måste du köpa produkten '20 Grönsakskassar - Nyköping' i butiken **

Förändringar till leveranserna:

Generellt kan vi inte göra ändringar i leveranserna. Om du inte kan hämta din andel under en viss vecka så kanske en annan familjemedlem eller en kompis har möjlighet att göra det åt dig? Om det inte går har vi möjlighet att skänka din andel till en lokal välgörenhetsorganisation för en viss vecka.

 

Genom att betala för din andel godkänner du ovanstående åtagande.

 

Tack!

bottom of page